Spread the love

Ồ! Các bé ơi! Các bé có ăn được cay không nào? Quả gì mà ăn vào rất là cay nhỉ? Chắc có bé đã đoán ra rồi đấy. Đó là quả ỚT. Quả ớt nó như thế nào? Chắc chắn các bé đã từng nhìn thấy quả Ớt rồi đúng không? Dù các bạn phần lớn là không ăn được cay đâu nhưng hôm nay chúng ta chỉ là học vẽ quả ớt thôi. Nào cầm giấy bút và chúng ta cùng nhau vẽ quả ớt nhé!

Watch How to draw chili pepper step by step – Hãy xem video minh họa vẽ QUẢ ỚT đơn giản từng bước nào

Category:

TREE & FRUIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*