Spread the love

Gừm…gừm…Tiếng Hổ mới sợ làm sao. Con Hổ là chúa sơn lâm của muôn loài trong rừng phải không các bé. Con vật nào cũng sợ khi nghe thấy tiếng kêu của hổ. Hôm nay chú hổ của chúng ta không đáng sợ như vậy đâu. Một chú hổ con rất là đáng yêu thôi. Vẽ cũng rất dễ nữa đấy. Nào các bé cùng vẽ chú hổ nhanh trong 60 giây nhé.

Watch How to a tiger in 60 seconds step by step – Hãy xem video minh họa vẽ CHÚ HỔ trong 60 giây đơn giản từng bước nào

Category:

ANIMALS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*