Spread the love

Bé có biết môn thể thao bóng chày không nào? Chắc là bé chưa nghe và biết tới nó đâu. Ở Việt Nam người ta chưa chơi môn bóng này. Các bạn nhỏ ở Châu Âu hay ở Mỹ sẽ biết nhiều hơn vì tại đó, người ta hay chơi bóng chày. Với môn thể thao bóng chày thì GẬY ĐÁNH BÓNG CHÀY là một vật dụng không thể thiếu được. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vẽ gậy đánh bóng chày nhé. Cũng không khó lắm đâu, rất đơn giản và bé sẽ thích cho mà coi. nào cùng bắt đầu vẽ gậy đánh bóng chày nhé.

Watch How to draw baseball bat step by step – Hãy xem video minh họa vẽ chiếc GẬY ĐÁNH BÓNG CHÀY đơn giản từng bước nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*