Spread the love

How to draw flashlight easy step by step, hướng dẫn cách vẽ CÁI ĐÈN PIN đơn giản

Các bé có biết trong đêm tối, hay khi mất điện thì chúng ta sẽ có một phương tiện gì để soi sáng không nhỉ? À đó là cái đèn pin đấy các bé à. Nhà các bé có đèn pin không? Đèn pin sẽ tạo ra ánh sáng mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện, vì nó chạy bằng pin mà. Hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ cái đèn pin nhé.

Watch How to draw flashlight easy step by step – Hãy xem video minh họa vẽ CÁI ĐÈN PIN nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*