Spread the love

How to draw Sloth step by step, Hướng dẫn vẽ CON LƯỜI đơn giản từng bước một

Các bé nè! các bé đã bao giờ nghe thấy tên một con vật mà cái tên của nó thể hiện đúng tính cách của nó không . Nó rất chậm chạp vì thế người ta gọi nó là con LƯỜI. Hôm nay mình cùng vẽ con lười đó nhé. Nào bắt đầu vẽ thôi.

Watch how to draw Sloth step by step – Hãy xem video minh họa vẽ CON LƯỜI từng bước nào

Category:

ANIMALS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*