Spread the love

How to draw Teddy bear wearing a Christmas hat, Vẽ chú gấu bông đội mũ Giáng Sinh

Giáng Sinh rồi, bé có mũ của ông già Noel chưa ? Đội mũ Giáng Sinh sẽ rất tuyệt phải không các bé. Thử hình dung xem nếu chú gấu bông đội mũ Noel sẽ như nào nhỉ. Chắc chắn sẽ rất cute đáng yêu rồi. Nào bây giờ mình cũng vẽ một chú gấu bông đội mũ ông già Noel nha. Không khó đâu. Cùng bắt đầu vẽ thôi.

Watch how to draw Teddy bear wearing a Christmas hat step by step – Hãy xem video minh họa vẽ Gấu bông đội mũ Giáng Sinh từng bước nào

Category:

ANIMALS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*