Category: FASHION

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

How to draw an umbrella for kids

0 Views0 Comments

How to draw an umbrella step by step - Hướng dẫn các bé vẽ CÁI Ô từng bước một.     Sample video - Video minh họa https://youtu.be/mm-791TP4Lw

How to draw a hand bag for kid

0 Views0 Comments

How to draw a hand bag step by step - Hướng dẫn các bé vẽ CÁI TÚI XÁCH từng bước một. Sample video - Video minh họa https://youtu.be/DDMxowLgncI

How to draw a BOW for kid

0 Views0 Comments

How to draw a Bow step by step - Hướng dẫn các bé vẽ CÁI NƠ từng bước một.   Sample video - Video minh họa https://youtu.be/lMS8mhvsZs8

How to draw a Dress for kid

0 Views0 Comments

How to draw a Dress step by step - Hướng dẫn các bé vẽ CÁI VÁY từng bước một   Sample video - Video minh họa https://youtu.be/SB7PWj6a6ts

How to draw a Santa Claus Boots for kid

0 Views0 Comments

How to draw a Santa Claus Boots step by step - Hướng dẫn các bé vẽ ĐÔI BỐT CỦA ÔNG GIÀ NOEL từng bước một Sample video - Video minh họa https://youtu.be/7oe6_jSgO9U

How to draw a Shirt for kids

0 Views0 Comments

How to draw a Shirt step by step - Hướng dẫn các bé vẽ CÁI ÁO từng bước một Sample video - Video minh họa https://youtu.be/evJF_wYmdmU

How to draw a Glasses for kids

0 Views0 Comments

How to draw a Glasses step by step - Hướng dẫn các bé vẽ CÁI KÍNH từng bước một Sample video - Video minh họa https://youtu.be/Ge5kELKnZ44

How to draw a Sandals for kids

0 Views0 Comments

How to draw a Sandals step by step - Hướng dẫn các bé vẽ ĐÔI DÉP từng bước một Sample video - Video minh họa https://youtu.be/gH_UsT624ic

How to draw a HAT for kids

0 Views0 Comments

How to draw a HAT for kids - Hướng dẫn các bé vẽ cái mũ. Video tutorials - Video minh hoa https://youtu.be/limhg8UDjkk

How to draw Santa hat for kids

0 Views0 Comments

How to draw Santa hat for kids - Hướng dẫn bé vẽ Mũ ông già Noel Video tutorials - Video minh họa https://youtu.be/yZE9I5NZyEI